Little Joe

Little Joe

Beef - OP Ribs
Little Joe Beef - OP Ribs
1.2 - 1.3kg (1 piece) (~1300g)
$103.97
$79.98/kg
Premium Grass-Fed Beef Steak - Sirloin
Fresh Never Frozen
Little Joe Premium Grass-Fed Beef Steak - Sirloin
250 - 300g (1 piece) (~250g)
$22.50
$89.98/kg