Akaroa Salmon

Fresh New Zealand King Salmon - Portion
Fresh Never Frozen
Akaroa Salmon Fresh New Zealand King Salmon - Portion
130 - 140g (1 piece) (~140g)
$11.34
$80.98/kg
Fresh New Zealand King Salmon - Fillet
Fresh Never Frozen
Akaroa Salmon Fresh New Zealand King Salmon - Fillet
1 - 1.1kg (~1100g)
$76.98
$69.98/kg
Frozen New Zealand Salmon - Fillet
Akaroa Salmon Frozen New Zealand Salmon - Fillet
1 - 1.2kg (1 piece) (~1200g)
$67.18
$55.98/kg
Fresh New Zealand Hot Smoked Salmon
Akaroa Salmon Fresh New Zealand Hot Smoked Salmon
200g (1 piece)
$16.98